Aanbod 1ste graad

 

Aanbod eerste graad:

oriënteren – talentontdekking – welbevinden

 

Een uitdagende pedagogische omgeving:

We vinden het belangrijk dat alle leerlingen – met respect voor hun tempo- de kans krijgen om in het ASO hun plaatsje te vinden.  Ook belangrijk vinden we dat ze ruim de kans krijgen om hun talenten te ontdekken: In het 1ste jaar werken we vanaf dit schooljaar 2015-2016 ook met ateliers. 2 uur per week mag de leerling op zoek gaan naar zijn talenten in de ateliers die we aanbieden. De leerlingen die Latijn kiezen hebben deze optie niet, maar kunnen gebruik maken van de studiehulpklas op een 8ste uur indien zij interesse/behoefte hebben voor de inhoud van het leeratelier.

Voor het 1ste jaar bieden we aan:

Ateliers:

   • Meertaligheid
   • Wetenschappen en STEM
   •  Mediawijsheid
   • Leeratelier

STEM-LOGO

 

Elk van de seminaries wordt ongeveer 10 weken gegeven en de leerlingen staan voor uitdagende en motiverende projecten. Ze proeven ondertussen van de richtingen en belangstellingsgebieden die we later hier aanbieden. Ook hier weer proberen we het talent van de leerling vroeg te ontdekken zodanig dat de juiste keuze gemaakt kan worden in de 2de graad. Indien sommige leerlingen wat achterstand oplopen voor de hoofdvakken wordt deze tijd aangewend om de leerling bij te werken. Zodra de leerling is geremedieërd, kan hij/zij terug instappen in de seminaries. Het leeratelier krijgen de leerlingen alles aangereikt om goed te leren leren: informatieverwerving, mindmaps maken, schema’s leren maken, … Mettertijd –indien nodig- kan deze tijd ook aangewend worden om geremediëerd of uitgediept te worden voor bepaalde vakken.

De ateliers hebben een oriënterende, uitdiepende en talent-ontdekkende functie: de leerlingen krijgen een beoordeling over hun prestaties in de seminaries maar deze worden niet meegenomen bij de beoordeling van de leerling op het einde van het schooljaar. Hun talenten die ontdekt worden in de seminaries worden samengebracht in een talentwijzer die 2-jaarlijks bij het rapport wordt gestoken. Het doel van de seminaries en de talentwijzer is dat we na 2 jaar 1ste graad de leerling beter kunnen oriënteren.

 

Overgang van BaO naar SO op een geleidelijke manier

De leerlingen van de 1ste graad hebben een eigen speelplaats – die aanpaalt bij het gebouw en de speelplaats van de Basisschool “Het Kleine Atheneum”-, eigen lokalen en een eigen moment in de refter. Je zal vanaf de eerst dag warm en veilig opgevangen worden. In de eerste week van september organiseren we onthaaldagen waarbij we de leerlingen de ruimte geven om projectmatig de school, het leerkrachtenteam en elkaar te leren kennen; op het einde van deze week zijn ook de ouders uitgenodigd om de school (verder) te leren kennen en krijgen zij de eerste tips mee om het leerproces vanaf dag 1 mee optimaal te begeleiden.

Tijdens het schooljaar plannen we ook heel wat activiteiten om het teamgevoel te vergroten zoals de klasdag, GWP en nog veel meer: op onze FB-pagina vind je wekelijks updates van de activiteiten die zich op school afspelen. Dankzij het vaste team in de eerste graad, de eigen lokalen en speelplaats groeien de leerlingen op in een vaste en warme omgeving. Op het einde van de eerste graad zijn ze helemaal klaar om de stap naar de grotere 2de graad te nemen. We werken ook met een peter- en meterschap waarbij een leerling van een hogere graad zich ontfermt over uw kind.

Bovendien worden er ook tijdens de middagpauze sport- en ontspanningsactiviteiten aangeboden; ontspanning en ontlading gegarandeerd!

Tussen de middag kan de leerling:

 • schaken
 • sporten
 • huiswerk maken of ICT-opdrachten/opzoekwerk in de studiezaal

 

Ondersteuning voor iedereen

 • In de eerste graad (maar ook in de verder graden) kan je rekenen op de nodige ondersteuning. Voor de inhoud van de vakken zelf kan je rekenen op remediëringslessen van de leerkracht zelf. Voor remediëring en leren wordt gezorgd tijdens en na de lessen.
 • Voor grote en kleine zorgen kan je dan weer terecht bij de directeur, coördinator, leerlingbegeleider en de opvoeder van de eerste graad. Allen zorgen ervoor dat je op socio-emotioneel gebied de nodige ondersteuning krijgt.
 • In onze studiezaal wordt bovendien gezorgd voor een studie-vriendelijk klimaat: ruimte voor te studeren, ruimte om op de PC of tablet te werken, ruimte om te lezen en te ontspannen.
 • Via het online platform kan de ouder zowel de vorderingen (Skore) als de schoolagenda als digitale agenda in het hoog houden. Via de handige app kan je steeds op de hoogte blijven. De ouder heeft ook toegang tot het leerlingvolgsysteem en kan ook de attitude opgevolgd worden.

Lessentabel

1A

 

het atheneum hasselt - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt